Chẩn đoán nguyên nhân báng chỉ cần?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phải kết hợp rất nhiều lĩnh vực: lâm sàng, sinh hoá, vi sinh, giải phẫu bệnh, hình ảnh học... mới xác định được nguyên nhân
Trả lời
Phải kết hợp rất nhiều lĩnh vực: lâm sàng, sinh hoá, vi sinh, giải phẫu bệnh, hình ảnh học... mới xác định được nguyên nhân