Thế nào là kĩ thuật dòng ý thức trong văn học ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dòng ý thức là một kỹ thuật tự sự hiện đại được khơi nguồn từ Nguyên lý tâm lý học (1890) của nhà tâm lý học, triết học thực dụng William James (1842 - 1910). Ông cho rằng ý thức của con người trôi chảy như dòng sông, trong đó, những ý nghĩ, cảm giác, liên tưởng thường xuyên đan xen, hòa quyện một cách lạ lùng, phi lôgic. Tiểu thuyết dòng ý thức ra đời có đóng góp quan trọng từ chủ nghĩa trực giác của Henri Bergson và các học thuyết tâm lý học, phân tâm học của W. James và S. Freud. Bước vào địa hạt văn chương, dòng ý thức được coi là trường hợp cực đoan của độc thoại nội tâm, nhanh chóng trở thành một xu hướng sáng tạo văn học ở TK XX vì có khả năng đi sâu vào đời sống nội tâm, tầng sâu tiềm thức, vô thức con người. Đại diện cho khuynh hướng sáng tác này trong văn học thế giới phải kể đến James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, William Faulkner…
Trả lời
Dòng ý thức là một kỹ thuật tự sự hiện đại được khơi nguồn từ Nguyên lý tâm lý học (1890) của nhà tâm lý học, triết học thực dụng William James (1842 - 1910). Ông cho rằng ý thức của con người trôi chảy như dòng sông, trong đó, những ý nghĩ, cảm giác, liên tưởng thường xuyên đan xen, hòa quyện một cách lạ lùng, phi lôgic. Tiểu thuyết dòng ý thức ra đời có đóng góp quan trọng từ chủ nghĩa trực giác của Henri Bergson và các học thuyết tâm lý học, phân tâm học của W. James và S. Freud. Bước vào địa hạt văn chương, dòng ý thức được coi là trường hợp cực đoan của độc thoại nội tâm, nhanh chóng trở thành một xu hướng sáng tạo văn học ở TK XX vì có khả năng đi sâu vào đời sống nội tâm, tầng sâu tiềm thức, vô thức con người. Đại diện cho khuynh hướng sáng tác này trong văn học thế giới phải kể đến James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, William Faulkner…