Chia sẻ các khóa học về xử lý tiếng nói

  1. Trí tuệ nhân tạo

Để chuẩn bị cho sự kiện hỏi đáp chuyên gia Đỗ Văn Hải, tôi sẽ cật nhật một số khóa học cơ bản về xử lý tiếng nói.

Xử lý tiếng nói

Khóa học đầu tiên là khóa học cơ bản về xử lý tiếng nói, nó bao gồm các kiến thức cơ bản về xử lý tiếng nói nói chung và các công nghệ phổ biến áp dụng trong xử lý tiếng nói.

Khóa tiếp theo sẽ cật nhật thêm một số kiến thức mới trong thời gian vài năm trở lại đây.


Tổng hợp tiếng nói

Khóa học cơ bản này sẽ cung cấp các kiến thức nền tảng cơ bản về tổng hợp tiếng nói, và các công nghệ được áp dụng trong tổng hợp tiếng nói.


Nhận dạng tiếng nói

Khóa học nhận dạng tiếng nói này là khóa cơ bản cung cấp đầy đủ kiến thức về xử lý tiếng nói, đặc trưng tiếng nói và nhận dạng tiếng nói tự động. Đây cũng là khóa học đầu tiên mà mình trải nghiệm khi bắt đầu bước đi trên con đường này.


Trải nghiệm các sản phẩm về xử lý tiếng nói nổi bật có chất lượng tốt ở Việt Nam:

Sản phẩm tổng hợp tiếng nói của Viettel:

Sản phẩm nhận dạng tiếng nói của Viettel:


Từ khóa: 

xử lý tiếng nói

,

tổng hợp tiếng nói

,

nhận dạng tiếng nói

,

trí tuệ nhân tạo

Khóa học Machine Learning miễn phí ở VN, em không biết có liên quan nhiều đến Tổng hợp và nhận dạng tiếng nói không!

Nguyễn Văn Thịnh


VEF Academy, một Dự án phi lợi nhuận, được các cựu du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ theo chương trình học bổng VEF (www.vef.gov) và những người bạn tâm huyết sáng lập, cung cấp các khoá đào tạo chất lượng cao & chuyên sâu cho các kỹ sư & nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm tạo ra 1 nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường cạnh tranh toàn cầu. Dự án được bảo trợ bởi Đại Sứ Quán Hoa Kỳ.

Trả lời

Khóa học Machine Learning miễn phí ở VN, em không biết có liên quan nhiều đến Tổng hợp và nhận dạng tiếng nói không!

Nguyễn Văn Thịnh


VEF Academy, một Dự án phi lợi nhuận, được các cựu du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ theo chương trình học bổng VEF (www.vef.gov) và những người bạn tâm huyết sáng lập, cung cấp các khoá đào tạo chất lượng cao & chuyên sâu cho các kỹ sư & nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm tạo ra 1 nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường cạnh tranh toàn cầu. Dự án được bảo trợ bởi Đại Sứ Quán Hoa Kỳ.

cảm ơn Thịnh :)