Chim thường bay được, tại sao chim cánh cụt không bay được?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

có một loại chim nữa cũng không bay đc bạn ạ. =))
Trả lời
có một loại chim nữa cũng không bay đc bạn ạ. =))