Chính sách một con của Trung Quốc đã ảnh hưởng như thế nào và đến mức nào tới suy giảm tỷ lệ sinh sản ở Trung Quốc thời hiện đại?

  1. Xã hội

  2. Luật pháp

Từ khóa: 

chính sách một con

,

chính sách

,

trung quốc

,

tỷ lệ sinh sản

,

xã hội

,

luật pháp

Theo Nhân dân Nhật báo, nước này đã giảm được tới 400 triệu ca sinh mới trong khoảng thời gian từ năm 1979 cho đến 2011, và làm “trì hoãn Ngày Thế giới đạt 7 tỷ người tới 5 năm”. Nếu không có chính sách 1 con, tờ báo viết, dân số Trung Quốc đã đạt 1,7 tỷ người thay vì 1,3 tỷ người. Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia của Mỹ (NCBI) cũng thừa nhận, ngay cả khi chính sách 1 con được áp dụng, dân số nước này vẫn tăng đều thêm 1 triệu người cứ sau 5 tuần, suy ra nếu không thực hành chính sách 1 con thì dân số Trung Quốc sẽ tăng mạnh đến nhường nào. (theo vov.vn)

Nhưng theo mình thì chính sách nào cũng có mặt trái của nó, bởi các trở ngại như bối cảnh thực tế, tầm nhìn của các nhà hoạch định, các biến đổi trong xã hội. Giờ đây nhìn cảnh đàn ông Trung Quốc khó lấy vợ trong khi các gia đình một con cưng chiều thái quá đến nỗi chúng thụ động, béo phì, tình trạng già hóa dân số là thấy ngay tác hại của chính sách này sẽ còn dài dẳng!

Trả lời

Theo Nhân dân Nhật báo, nước này đã giảm được tới 400 triệu ca sinh mới trong khoảng thời gian từ năm 1979 cho đến 2011, và làm “trì hoãn Ngày Thế giới đạt 7 tỷ người tới 5 năm”. Nếu không có chính sách 1 con, tờ báo viết, dân số Trung Quốc đã đạt 1,7 tỷ người thay vì 1,3 tỷ người. Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia của Mỹ (NCBI) cũng thừa nhận, ngay cả khi chính sách 1 con được áp dụng, dân số nước này vẫn tăng đều thêm 1 triệu người cứ sau 5 tuần, suy ra nếu không thực hành chính sách 1 con thì dân số Trung Quốc sẽ tăng mạnh đến nhường nào. (theo vov.vn)

Nhưng theo mình thì chính sách nào cũng có mặt trái của nó, bởi các trở ngại như bối cảnh thực tế, tầm nhìn của các nhà hoạch định, các biến đổi trong xã hội. Giờ đây nhìn cảnh đàn ông Trung Quốc khó lấy vợ trong khi các gia đình một con cưng chiều thái quá đến nỗi chúng thụ động, béo phì, tình trạng già hóa dân số là thấy ngay tác hại của chính sách này sẽ còn dài dẳng!

Tính ra không có đại nhảy vọt của Mao thì TQ bây giờ bá cháy .