1. Sinh vật cảnh

Chó cần tiêm những vacxin nào?

Chó ngoài các mũi tiêm phòng dại, chống giun sán, bọ,... thì còn cần tiêm những mũi gì nữa nhỉ?

Từ khóa: sinh vật cảnh