Cho em hỏi cách tính quãng đường đã đi đc(do có một vật có v bé hơn di chuyển trc nên sau một khoảng thời gian N hai vật gặp nhau)khi có hai vật chuyển động với 2 v khác?

  1. Khoa học

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

khoa học

,

hỏi xoáy đáp hay