Trong bán hàng, chăm sóc KH như thế nào cho hiệu quả?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Chân thành, chính xác, tận tình và đưa ra giá trị có lợi cho đôi bên. 
Đối đãi với khách chân thành,
Cung cấp sản phẩm dịch vụ chính xác như quảng bá
Tận tình theo dõi chăm sóc khách hàng lâu dài
Vẫn giữ giá trị sp dv của nhãn hiệu, thương hiệu mình bán và thương lượng giá cả linh hoạt
Trả lời
Chân thành, chính xác, tận tình và đưa ra giá trị có lợi cho đôi bên. 
Đối đãi với khách chân thành,
Cung cấp sản phẩm dịch vụ chính xác như quảng bá
Tận tình theo dõi chăm sóc khách hàng lâu dài
Vẫn giữ giá trị sp dv của nhãn hiệu, thương hiệu mình bán và thương lượng giá cả linh hoạt