Mik lm bạn thân tổn thương, mik thấy rất có lỗi và đã xl bạn ấy r. Nhưng có vẻ bạn ko muốn thân với mik nx, thậm chí là lơ tin nhắn mik. Mik nên lm gì đây mng?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cho nó thời gian để hết giận, nếu nó là con gái thì nó sẽ giận dai, được thì nhiệt tình xin lỗi nó bằng cách kéo nó đi chơi xem phim, mặt dày lên. Phải thiệt tâm cho nó biết mình biết sai rồi. 
Nếu nó hết giận thì ok chơi tiếp. Nếu nó giận dai thì bo-xì nó lun, chứ bạn thân gì giận dai dữ zay.
Trả lời
Cho nó thời gian để hết giận, nếu nó là con gái thì nó sẽ giận dai, được thì nhiệt tình xin lỗi nó bằng cách kéo nó đi chơi xem phim, mặt dày lên. Phải thiệt tâm cho nó biết mình biết sai rồi. 
Nếu nó hết giận thì ok chơi tiếp. Nếu nó giận dai thì bo-xì nó lun, chứ bạn thân gì giận dai dữ zay.
Gặp nó và xin lỗi thật lòng, nói lý do tại sao lại như vậy thì may ra nó tha thứ cho.hi