Cho em hỏi dấu hiệu của người nhạy cảm cao và cách hạn chế nó?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

người nhạy cảm

,

dấu hiệu

,

tâm lý học

Dấu hiệu là ko muốn tiếp xúc và nghe với người khác vì lúc nào cũng nghĩ về thái độ lời nói người khác, một cảm giác cực kì khó chịu.Còn cách hạn chế vốn là tính tình sẵn có sao hạn chế được.🙂

Trả lời

Dấu hiệu là ko muốn tiếp xúc và nghe với người khác vì lúc nào cũng nghĩ về thái độ lời nói người khác, một cảm giác cực kì khó chịu.Còn cách hạn chế vốn là tính tình sẵn có sao hạn chế được.🙂