1. Khoa học

Cho em hỏi vũ trụ bao gồm những gì ? Ngân hà hay Vũ trụ rộng hơn ạ?

Từ khóa: khoa học

Hi bạn,

Vũ trụ (universe) rộng lớn hơn ngân hà/thiên hà (galaxy) rất rất rất nhiều lần. Bạn có thể hiểu đơn giản như vầy:

  • Trái Đất của chúng ta, cùng 7 hành tinh còn lại cùng thuộc 1 hệ Mặt Trời --> 1 hệ Mặt Trời bao gồm nhiều hành tinh, và ít nhất 1 ngôi sao (Mặt Trời).
  • 1 ngân hà/thiên hà bao gồm vô số hệ Mặt Trời khác nhau. Thuật ngữ "Dải Ngân Hà" mà chúng ta thường nghe nói chính là tên riêng của thiên hà bao gồm hệ Mặt Trời mà chúng ta đang sống trong (tên gọi trong tiếng Anh là "Milky Way").

Trong đó: "ngân" = ánh sáng/sự chói sáng; "hà" = sông --> "ngân hà" = dòng sông chói sáng (ý chỉ các ngôi sao & hành tinh).

Tương tự: "thiên" = trên trời/trên ko trung --> "thiên hà" = dòng sông trên trời.

  • 1 vũ trụ bao gồm vô số thiên hà khác nhau, và còn bao gồm cả những thứ như "vật chất tối" (dark matter) - giúp duy trì lực hút giữa các thiên hà; và "năng lượng tối" (dark energy) - chính là lực đẩy, khiến cho các thiên hà di chuyển ngày càng xa nhau trong vũ trụ. Cùng với nhau, vật chất tối & năng lượng tối giúp tạo nên 1 vũ trụ tương đối ổn định.
  • Giới khoa học vẫn chưa hiểu hết về vũ trụ. Và khái niệm "vũ trụ" ko có nghĩa là toàn bộ thế giới ngoài kia. Nó chỉ có nghĩa là "toàn bộ không gian mà ánh sáng có thể tiếp cận (do đó mắt chúng ta có thể nhìn thấy)".

Dịch từ tiếng Hán thì: "vũ" = không gian rộng vô hạn; "trụ" = thời gian dài vô tận/có khởi điểm từ vô tận --> "vũ trụ" = không-thời gian vô tận.

Thân. :D

Trả lời

Hi bạn,

Vũ trụ (universe) rộng lớn hơn ngân hà/thiên hà (galaxy) rất rất rất nhiều lần. Bạn có thể hiểu đơn giản như vầy:

  • Trái Đất của chúng ta, cùng 7 hành tinh còn lại cùng thuộc 1 hệ Mặt Trời --> 1 hệ Mặt Trời bao gồm nhiều hành tinh, và ít nhất 1 ngôi sao (Mặt Trời).
  • 1 ngân hà/thiên hà bao gồm vô số hệ Mặt Trời khác nhau. Thuật ngữ "Dải Ngân Hà" mà chúng ta thường nghe nói chính là tên riêng của thiên hà bao gồm hệ Mặt Trời mà chúng ta đang sống trong (tên gọi trong tiếng Anh là "Milky Way").

Trong đó: "ngân" = ánh sáng/sự chói sáng; "hà" = sông --> "ngân hà" = dòng sông chói sáng (ý chỉ các ngôi sao & hành tinh).

Tương tự: "thiên" = trên trời/trên ko trung --> "thiên hà" = dòng sông trên trời.

  • 1 vũ trụ bao gồm vô số thiên hà khác nhau, và còn bao gồm cả những thứ như "vật chất tối" (dark matter) - giúp duy trì lực hút giữa các thiên hà; và "năng lượng tối" (dark energy) - chính là lực đẩy, khiến cho các thiên hà di chuyển ngày càng xa nhau trong vũ trụ. Cùng với nhau, vật chất tối & năng lượng tối giúp tạo nên 1 vũ trụ tương đối ổn định.
  • Giới khoa học vẫn chưa hiểu hết về vũ trụ. Và khái niệm "vũ trụ" ko có nghĩa là toàn bộ thế giới ngoài kia. Nó chỉ có nghĩa là "toàn bộ không gian mà ánh sáng có thể tiếp cận (do đó mắt chúng ta có thể nhìn thấy)".

Dịch từ tiếng Hán thì: "vũ" = không gian rộng vô hạn; "trụ" = thời gian dài vô tận/có khởi điểm từ vô tận --> "vũ trụ" = không-thời gian vô tận.

Thân. :D

Câu trả lời chính xác là vũ trụ bao gồm những gì thì không ai biết cả vì công nghệ và thiết bị quan sát của con người vẫn rất kém và chúng ta còn chưa quan sát được toàn bộ vũ trụ nên bên ngoài vũ trụ quan sát đc có những gì thì chúng ta ko biết còn trong trong tầm quan sát đc thì với công nghệ hiện tại những thông tin thu thập đc rất ít