Cho hỏi nếu 14 tuổi mà conciu 13cm có bequa ko?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Quan trong là bạn đo từ đâu đến đâu.

13cm là độ dài trung bình rồi. Mình nghĩ là khá ổn đó bạn không cần phải lo lắng.

Trả lời
Quan trong là bạn đo từ đâu đến đâu.

13cm là độ dài trung bình rồi. Mình nghĩ là khá ổn đó bạn không cần phải lo lắng.