Học tiếng anh online có tốt ko?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Còn tùy thuộc vào điều kiện thời gian, điều kiện cuả bạn. Học online thì khá tiện với những ai không có những điều kiện trên. Quan trọng là khả năng tự học cuả bạn để quyết định. Muốn giao tiếp cải thiện khả năng nghe, nói thì có thể ra trung tâm nơi có nhiều học viên để tạo đk tốt trao đổi với họ. Hiện nay vẫn có một số chương trình học tiếng anh online để tăng khả năng giao tiếp (Ví dụ: Topica Native - bạn sẽ được học với giáo viên nước ngoài, họ sẽ tư vấn, gợi ý để có thể khiến bạn giao tiếp tốt hơn á).
Trả lời
Còn tùy thuộc vào điều kiện thời gian, điều kiện cuả bạn. Học online thì khá tiện với những ai không có những điều kiện trên. Quan trọng là khả năng tự học cuả bạn để quyết định. Muốn giao tiếp cải thiện khả năng nghe, nói thì có thể ra trung tâm nơi có nhiều học viên để tạo đk tốt trao đổi với họ. Hiện nay vẫn có một số chương trình học tiếng anh online để tăng khả năng giao tiếp (Ví dụ: Topica Native - bạn sẽ được học với giáo viên nước ngoài, họ sẽ tư vấn, gợi ý để có thể khiến bạn giao tiếp tốt hơn á).