1. An ninh mạng

Cho mình hỏi cách thay đổi mật khẩu facebook khi không nhớ mật khẩu cũ?

Tài khoản facebook mình lập được hơn 5 năm, địa chỉ mail lúc lập tài khoản là mail của yahoo và mình không sử dụng lâu nên mất quyền truy cập. Mình có thay đổi pass facebook nhưng giờ lại không nhớ pass đó là gì, giờ mình muốn thay đổi thành mật khẩu khác mà mình ghi chú để mình nhớ thì mình phải làm sao?

Mong các cao nhân chỉ giáo! Xin cảm tạ

Từ khóa: mật khẩu facebook, cũ, mới, An ninh mạng

Facebook của bạn ngoài email ra thì có gắn với số điện thoại không? Sử dụng số điện thoại để đổi mật khẩu cũng được mà. Nếu không thì chỉ có cách bạn tìm cách đổi lại pass email để có quyền sử dụng lại rồi đổi mật khẩu Facebook thôi chứ cũng khó lắm.

Trả lời

Facebook của bạn ngoài email ra thì có gắn với số điện thoại không? Sử dụng số điện thoại để đổi mật khẩu cũng được mà. Nếu không thì chỉ có cách bạn tìm cách đổi lại pass email để có quyền sử dụng lại rồi đổi mật khẩu Facebook thôi chứ cũng khó lắm.