1. Marketing

Trong định vị thương hiệu thì "giá rẻ" và "rẻ tiền" khác nhau như thế nào?

Từ khóa: chiến lược thương hiệu, Marketing

Trả lời

Giá rẻ là chỉ một thứ có giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền bình dân.

Rẻ tiền là như một kiểu rẻ rúng, xem thường một thứ.

Thương hiệu giá rẻ là thương hiệu tạo ra những sản phẩm bình dân, phù hợp với người ko có nhiều tiền.

Còn thương hiệu rẻ tiền, mới nghe lần đầu, có thể nghĩa cũng tương đương với giá rẻ nhưng có vẻ ít được xem trọng hơn.