Cho mình hỏi Fed là gì, gồm những ai?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Xã hội

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

xã hội

Fed là ngân hàng Trung ương Mỹ.

Fed gồm:

  • Hội đồng thống đốc

  • Ủy ban thị trường mở

  • 12 ngân hàng tại các thành phố lớn

Trả lời

Fed là ngân hàng Trung ương Mỹ.

Fed gồm:

  • Hội đồng thống đốc

  • Ủy ban thị trường mở

  • 12 ngân hàng tại các thành phố lớn

Đứng sau fed là các ông trùm ngân hàng châu âu. đọc chiến tranh tiền tệ mới thấy fed và ngân hàng anh nguy hiểm đến thế nào

Fed hay cục dự trữ liên bang là ngân hàng trung ương Mỹ, thành lập năm 1913 nha b

ko bjt thế nào nhưng mấy ô tổng thống mỹ mún giành lại quyền in tiền cho chính phủ từ tay FED đều bị ăn đạn