Cho ví dụ về biến số, thứ nguyên và đơn vị trong kỹ thuật?

  1. Kiến thức chung

Mình đã từng đọc nhiều về khái niệm biến số, thứ nhưng vẫn chưa thể hình dung cụ thể ra là như thế nào.

Mọi người có thể cho mình một vài ví dụ cụ thể được không ạ?

Từ khóa: 

kiến thức chung