Chọc rửa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp nào sau đây của hội chứng chảy máu trong:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình và huyết động không bị rối loạn
Trả lời
Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình và huyết động không bị rối loạn