1. Công nghệ thông tin

Chọn mua macbook nào để lập trình trong tầm giá 20-30 triệu?

Từ khóa: công nghệ thông tin

Bạn cân nhắc sử dụng Hackintosh nhé. Mình đã dùng hơn 2 năm và cảm thấy rất hài lòng bởi vì mức chi phí rẻ, cùng với giá tiền đó nếu mua đồ Apple thì chỉ được cấu hình làng nhàng cùng đủ thứ lo sợ vì nó là thứ đồ cũng mỏng manh.

Với Hackintosh, bạn dễ dàng build một chiếc PC cấu hình cực mạnh để dùng cả macOS lẫn Windows, hoặc có thể chọn một chiếc laptop đã được cộng đồng Hackintosh cài đặt thành công, sử dụng được trọn vẹn tính năng của macOS một cách ổn định. Chi phí sẽ giảm 1/3 so với việc mua Macbook.

Việc tìm hiểu, cài đặt Hackintosh thì nó hơi lỉnh kỉnh một chút, đòi hỏi mất thời gian lúc đầu nhiều. Nhưng bạn học lập trình mà, nên mình nghĩ giai đoạn đó không quá khó, trái lại, còn rất thử thách và thú vị.

Trả lời

Bạn cân nhắc sử dụng Hackintosh nhé. Mình đã dùng hơn 2 năm và cảm thấy rất hài lòng bởi vì mức chi phí rẻ, cùng với giá tiền đó nếu mua đồ Apple thì chỉ được cấu hình làng nhàng cùng đủ thứ lo sợ vì nó là thứ đồ cũng mỏng manh.

Với Hackintosh, bạn dễ dàng build một chiếc PC cấu hình cực mạnh để dùng cả macOS lẫn Windows, hoặc có thể chọn một chiếc laptop đã được cộng đồng Hackintosh cài đặt thành công, sử dụng được trọn vẹn tính năng của macOS một cách ổn định. Chi phí sẽ giảm 1/3 so với việc mua Macbook.

Việc tìm hiểu, cài đặt Hackintosh thì nó hơi lỉnh kỉnh một chút, đòi hỏi mất thời gian lúc đầu nhiều. Nhưng bạn học lập trình mà, nên mình nghĩ giai đoạn đó không quá khó, trái lại, còn rất thử thách và thú vị.