1. Lịch sử

Lịch sử Việt Nam nào dễ hiểu….

Ai đã từng nghiên cứu Sử Việt Nam

Thấy rõ những câu chuyện cùng bao nhiêu sự kiện

Nào thời gian,

Nào chiến đấu,

Nào vũ khí,

Nào mất mát bao nhiêu

Cảm thấy sợ Sử ta vì lẻ đó,

Thấy cảm thương Sử khô cứng

Lắm thay

history_books


Nhưng Lịch sử còn bao câu chuyên thần thoại đẹp

Từ Thánh Gióng, ba tuổi cưỡi ngựa đánh giặc Ân

Đến giai thoại Trạng Lường, Trạng Bùng gắn với tuổi thơ

Từ Trần Quốc Toản quả cam bớt nát

Đến chuyện lá trôi “Lê Lợi vi quân”….

5e4c3190-9d13-11e6-9fc5-050901070303-compressed


Nghe lịch sử phải nghe từng huyền thoại

Học Lịch sử phải học những chuyện đời

Hiểu Lịch sử phải hiểu truyền thống vẻ vang

Yêu Lịch sử phải yêu từng trận chiến

Bởi lẽ

Lịch sử Việt Nam với bao trận chiến hào hùng

Lịch sử Việt Nam với bao anh hùng ngã xuống

Lịch sử Việt Nam với bao nước mắt chia ly

Lịch sử Việt Nam với bao mồ hôi xây dựng

Đó là lịch sử

Là dòng sông luôn chảy mạnh

Là con đường với lắm chông gai

Ta hiểu Sử - sẽ hiều con người và cuộc sống

Nên Lịch sử nào đơn giản hiểu thông

Hãy cho mình một chút tự do

Chút tưởng tưởng để hiểu hơn Sử Việt

Hãy nghe - học - hiểu rồi yêu Sử

Đừng ép mình nhìn lịch sử qua chỉ sách vở thôi…..

Chút cảm thán về nghiệp yêu Sử

Linh CK

Từ khóa: khoa lịch sử hcmue, lịch sử