Chương trình trí tuệ nhân tạo cho học sinh trung học Việt Nam.

  1. Trí tuệ nhân tạo

Mong cộng đồng cùng chung tay góp sức tham gia phát triển 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐮𝐞̣̂ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦. Please help spread the news. Hãy cùng nhau chia sẻ chương trình này để nó được lan tỏa và được mọi người biết đến.


Từ khóa: 

aiforstudents

,

offers

,

ai4vn

,

việtnamơi

,

trí tuệ nhân tạo