Trí tuệ nhân tạo?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Mọi người cho mình hỏi cơ chế hoạt động của giải thuật A* trong AI là như thế nào. Mình đọc nhưng mà không hiểu được .

Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo

A* tài liệu rất nhiều, bạn có thể tham khảo ở đây. Mình khá lười type nên xin phép vứt mỗi cái link, nhưng mình khuyên bạn nên tìm hiểu các thuật toán search trước khi động đến A* (Informed-uninformed search). Về cơ bản, ý tưởng của A* là thay vì tìm đường đi trực tiếp từ s->t, mình tìm đường đi từ s->n, sau đó ước lượng khoảng cách từ n-> t và expand đỉnh có khoảng cách n-> t là nhỏ nhất. Việc tìm hàm "ước lượng khoảng cách" (nta gọi là heuristic function h(n)) quyết định độ tốt của A* (Từ nhanh đến chậm, từ optimal đến nonoptimal)

Trả lời

A* tài liệu rất nhiều, bạn có thể tham khảo ở đây. Mình khá lười type nên xin phép vứt mỗi cái link, nhưng mình khuyên bạn nên tìm hiểu các thuật toán search trước khi động đến A* (Informed-uninformed search). Về cơ bản, ý tưởng của A* là thay vì tìm đường đi trực tiếp từ s->t, mình tìm đường đi từ s->n, sau đó ước lượng khoảng cách từ n-> t và expand đỉnh có khoảng cách n-> t là nhỏ nhất. Việc tìm hàm "ước lượng khoảng cách" (nta gọi là heuristic function h(n)) quyết định độ tốt của A* (Từ nhanh đến chậm, từ optimal đến nonoptimal)