Chuyện gì sẽ xảy ra nếu loài người biến mất?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Loài người biến mất khi bạn biến mất, thế nên sẽ có niềm đau nè, niềm đau ở mọi nơi ~~~

Trả lời

Loài người biến mất khi bạn biến mất, thế nên sẽ có niềm đau nè, niềm đau ở mọi nơi ~~~