Chuyên mục câu hỏi vui?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

64271 là 63527

88682 là 74969

75683 là 84938

vậy 44444 là?

a.34067

b.90725

c.66231

d.50982

hãy chọn đáp án đúng

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

C
Trả lời
C