Động lực làm giàu của người giàu nhất mọi thời đại john davidson Rockefeller?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

A. Tiêu sài không phải nghĩ 

B.làm việc thiện nguyện

C. Trở thành tỉ phú 

D.thấy mình quan trọng

Từ khóa: 

rockefeller

,

hỏi xoáy đáp hay

Lý do đầu tiên khi chưa giàu là vì trang trải thụ hưởng còn mục đích và động lực thì có lẽ là  vì tính nhân văn vì sự pt của số đông mọi người không đơn giản chỉ là làm việc thiện.hi nếu tôi trở thành tỷ phú thì sẽ là như vậy
Trả lời
Lý do đầu tiên khi chưa giàu là vì trang trải thụ hưởng còn mục đích và động lực thì có lẽ là  vì tính nhân văn vì sự pt của số đông mọi người không đơn giản chỉ là làm việc thiện.hi nếu tôi trở thành tỷ phú thì sẽ là như vậy
Hoặc

E. Lòng tham không đáy

F. Mong muốn đc kiểm soát nền kinh tế thế giới

B

Mình nghĩ có lẽ là A hoặc B, làm giàu chỉ vì muốn trở thành tỉ phú thì nghe hơi...ảo

Trở thành tỉ phú