Chuyên ngành vật lý vô tuyến đào tạo sinh viên với mục đích gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các kiến thứuc chuyên sâu về nguyên lý cấu trúc và cơ chế hoạt động của của các linh kiện vi điện tử Các ngôn ngữ lập trình- thiết kế chip và vi mạch Qui trình công nghệ tạo chip và vi mạch điện tử Kỹ năng nhúng và ứng dụng chip
Trả lời
Các kiến thứuc chuyên sâu về nguyên lý cấu trúc và cơ chế hoạt động của của các linh kiện vi điện tử Các ngôn ngữ lập trình- thiết kế chip và vi mạch Qui trình công nghệ tạo chip và vi mạch điện tử Kỹ năng nhúng và ứng dụng chip