[Clip] Trăm năm cô đơn có đáng đọc không?

  1. Sách

Có một sự thật là dù Trăm năm cô đơn là quyển tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng, đạt giải Nobel cơ mà nhưng thật sự vô cùng khó đọc. Câu chuyện qua 7 đời của 1 dòng họ ở một ngôi làng ảo tại Columbia và những chi tiết vô cùng lắt léo. Vì sao một tác phẩm lại đạt được giải Nobel cũng phải có cái chất của nó? Cùng thử xe tác phẩm này đáng đọc như thế nào nhé?


Từ khóa: 

trăm năm cô đơn

,

nobel văn học

,

sách

Nếu theo lời bạn thân tôi, cũng là một nhà văn nổi tiếng: Nếu phải nói về "thánh điển" trong lòng tôi thì đó chỉ có thể là Trăm Năm Cô Đơn của văn sĩ đại tài Gabriel Garcia Marquez. Một cuốn sách theo lối "hiện thực kỳ ảo" về một gia tộc loạn luân bị đày ải bởi tội lỗi và ý thức của chính họ.

Trả lời

Nếu theo lời bạn thân tôi, cũng là một nhà văn nổi tiếng: Nếu phải nói về "thánh điển" trong lòng tôi thì đó chỉ có thể là Trăm Năm Cô Đơn của văn sĩ đại tài Gabriel Garcia Marquez. Một cuốn sách theo lối "hiện thực kỳ ảo" về một gia tộc loạn luân bị đày ải bởi tội lỗi và ý thức của chính họ.

Quyển này có cho cũng không đọc, nghe nội dung đã không hấp dẫn rồi

Thực sự thì mình có đọc rồi và sơ đồ gia phả vô cùng phức tạp, không biết đấy có phải lý do được giải Nobel không nữa :)