1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Có 20 triệu trong tay nên khởi nghiệp như thế nào?

Từ khóa: khởi nghiệp, kinh doanh và khởi nghiệp

Để khởi nghiệp, theo mình thì tiền là một trong những yếu tố sau cùng cần xem xét đến. Hai yếu tố đầu tiên và quan trọng quyết định sự thành công của khởi nghiệp là "bird in hand" và "Jobs to be done".

Nếu bạn khó chịu khi thấy hai cụm từ đó được viết bằng tiếng Anh, thì gợi ý của mình lúc này là nên học thêm tiếng Anh để đọc tài liệu và tra cứu internet... cũng rất cần cho khởi nghiệp. Còn hai cụm từ kia sở dĩ không dịch ra vì dịch ra sẽ không sát nghĩa, chỉ có thể giải thích.

Bird in hand là những giá trị, khả năng mà bạn có, nói đơn giản chính là những thứ bạn có thể bán trên thị trường. Đó có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ do chính bạn cung cấp, và đó không chỉ là điều mà bạn có thể làm tốt nhất, mà còn phải khác biệt, phải tốt hơn hoặc ít nhất là bằng với những gì đang có trên thị trường.

Nếu chỉ có bird in hand, bạn cũng không thể đơn giản mà chiếm một phần của thị trường đang có, do đó cần tìm hiểu về jobs to be done. JTBD là vấn đề đang tồn tại của khách hàng chưa được giải quyết, mà bạn có thể dùng bird in hand của mình để giải quyết vấn đề đó. 

Hãy khảo sát lĩnh vực mà bạn quan tâm, xem đang tồn tại những vấn đề gì mà bạn có thể giải quyết cho khách hàng, bằng những giá trị bạn đang sẵn có và sẽ phát triển.

Sau khi làm hai bước trên cũng là lúc xây dựng kế hoạch kinh doanh, trong đó mới có các đối tác, nguồn lực, kênh phân phối... Tiền chỉ là một phần trong nguồn lực mà thôi.

Nếu bạn có một bản kế hoạch tốt, có triển vọng, bạn có thể đầu tư chính số tiền của mình hoặc kêu gọi thêm nếu cần thiết, gia đình, bạn bè, người thân sẵn sàng đầu tư số tiền gấp vài lần 20 triệu nếu họ thấy kế hoạch của bạn khả thi.

Nếu như chỉ có mỗi tiền, thì mình cũng không biết làm gì với nó. Có lẽ là gửi ngân hàng, mua vàng, hoặc đầu tư vào một dự án kinh doanh của người khác..

Vài lời chia sẻ.

Trả lời

Để khởi nghiệp, theo mình thì tiền là một trong những yếu tố sau cùng cần xem xét đến. Hai yếu tố đầu tiên và quan trọng quyết định sự thành công của khởi nghiệp là "bird in hand" và "Jobs to be done".

Nếu bạn khó chịu khi thấy hai cụm từ đó được viết bằng tiếng Anh, thì gợi ý của mình lúc này là nên học thêm tiếng Anh để đọc tài liệu và tra cứu internet... cũng rất cần cho khởi nghiệp. Còn hai cụm từ kia sở dĩ không dịch ra vì dịch ra sẽ không sát nghĩa, chỉ có thể giải thích.

Bird in hand là những giá trị, khả năng mà bạn có, nói đơn giản chính là những thứ bạn có thể bán trên thị trường. Đó có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ do chính bạn cung cấp, và đó không chỉ là điều mà bạn có thể làm tốt nhất, mà còn phải khác biệt, phải tốt hơn hoặc ít nhất là bằng với những gì đang có trên thị trường.

Nếu chỉ có bird in hand, bạn cũng không thể đơn giản mà chiếm một phần của thị trường đang có, do đó cần tìm hiểu về jobs to be done. JTBD là vấn đề đang tồn tại của khách hàng chưa được giải quyết, mà bạn có thể dùng bird in hand của mình để giải quyết vấn đề đó. 

Hãy khảo sát lĩnh vực mà bạn quan tâm, xem đang tồn tại những vấn đề gì mà bạn có thể giải quyết cho khách hàng, bằng những giá trị bạn đang sẵn có và sẽ phát triển.

Sau khi làm hai bước trên cũng là lúc xây dựng kế hoạch kinh doanh, trong đó mới có các đối tác, nguồn lực, kênh phân phối... Tiền chỉ là một phần trong nguồn lực mà thôi.

Nếu bạn có một bản kế hoạch tốt, có triển vọng, bạn có thể đầu tư chính số tiền của mình hoặc kêu gọi thêm nếu cần thiết, gia đình, bạn bè, người thân sẵn sàng đầu tư số tiền gấp vài lần 20 triệu nếu họ thấy kế hoạch của bạn khả thi.

Nếu như chỉ có mỗi tiền, thì mình cũng không biết làm gì với nó. Có lẽ là gửi ngân hàng, mua vàng, hoặc đầu tư vào một dự án kinh doanh của người khác..

Vài lời chia sẻ.

về quê khởi nghiệp nông nghiệp :v

Đăng ký đi học khoảng 3 khóa về kỹ năng bạn mong muốn, số còn lại thì dành cho việc networking (vé tham dự hội thảo, sự kiện, chi phí gặp gỡ ...)

Sau 1 năm, khởi nghiệp sẽ tự tìm đến với bạn.