Có ai đã thử tự tạo ra lửa chưa?

  1. Khoa học

  2. Phong cách sống

  3. Hỏi xoáy Đáp hay

Có ai thử tạo ra lửa bao giờ chưa? tui xem mấy chương trình sinh tồn xong cũng lấy mấy cái que cọ vào nhau mà cọ chai cả tay vẫn không ra lửa. Rõ ràng là làm y hệt trong chương trình đó luôn. Có ai từng thành công không ?

Từ khóa: 

lửa

,

khoa học

,

phong cách sống

,

hỏi xoáy đáp hay

tôi đã thử tạo ra lửa bằng cách .......dùng bật lửa

nhưng tôi cũng cs thể tạo ra lửa = cách khác

đó là quẹt diêm:>>>

Trả lời

tôi đã thử tạo ra lửa bằng cách .......dùng bật lửa

nhưng tôi cũng cs thể tạo ra lửa = cách khác

đó là quẹt diêm:>>>

Tôi tạo ra lửa bằng cách............... dùng bật lửa.