Có ai ghét ăn hành sống không?

Khi ăn phở, cháo, và các món khác người ta hay cho hành sống vào.

Bạn nghĩ thế nào?

Từ khóa: Ẩm thực

Mình chỉ ghét ng ta cho "ăn hành" thôi, chứ hành bỏ đồ ăn thì vô tư đi, hành sống, hành chín, hành dầm, ... đều hảo cả 🤣🤣

Trả lời

Mình chỉ ghét ng ta cho "ăn hành" thôi, chứ hành bỏ đồ ăn thì vô tư đi, hành sống, hành chín, hành dầm, ... đều hảo cả 🤣🤣

Cái này tùy vào sở thích của cá nhân, riêng mình hành sống hay hành phi đều không thích

Mình thích mùi hành, ngò nêm vào thức ăn nhưng khi ăn thì mình bỏ không ăn =)))

Có, mềnh rất thích ăn hành, hành ta, hành tây, hành sống, hành khô đều ăn cả =)).