Có ai giống như mình không đó là: cảm thấy trong sâu thẳm của nỗi buồn là một niềm vui ?

Mỗi khi mà mình buồn khi nghĩ về hoàn cảnh số phận nào đó, thì trong sâu thẳm trái tim có một niềm vui nào đó le lói. Đó là niềm vui vì mình có tình thương, tình đồng cảm giữa người với người. Đó là niềm vui khi mình được sống trong một mái ấm gia đình và khát khao mai kia sẽ giúp đỡ những con người bần hàn, khốn khổ để thắp sáng lên tương lai của mọi người.....

Từ khóa: nỗi buồn, niềm vui, Phong cách sống

Ui nhớ status Yahoo của mình ngày xưa quá, I feel good in bad mood. Hehe.

Trả lời

Ui nhớ status Yahoo của mình ngày xưa quá, I feel good in bad mood. Hehe.

Mình nghĩ mình cũng giống bạn, cách diễn giải của mình hơi khác là do: chúng mình là người lạc quan. Tức là kiểu người nhìn thấy được cơ hội trong khó khăn, thấy điều tốt đẹp trong mọi thứ.