Một ngày lắng nghe!

Sự lắng nghe khiến người ta cảm thấy mình đặc biệt.

joshua-ness-225844-unsplash


Sự lắng nghe biểu lộ sự tôn trọng...


Nó giúp bạn thu thập thông tin, giúp phát huy những gì bạn đang thực hiện.


Điều tôi muốn nhấn mạnh nằm ở chỗ người thể hiện vượt trội là người biết lắng nghe xuất sắc.


Hôm nay, chỉ một ngày thôi, hãy quyết định bạn chỉ lắng nghe.


Đừng cắt ngang lời người khác.


Đừng chuẩn bị câu đáp trả trong lúc nghe người khác nói.


Đừng kiểm tra email hay nhắn tin khi có người chia sẻ.


Chỉ lắng nghe thôi. Hãy lắng nghe để Hiểu, đừng chỉ lắng nghe để Trả lời.


Thật tập trung.


Hãy ở đó vì họ.


"Bởi vì ai cũng có một giọng nói, và ai cũng khao khát tiếng nói của mình được thừa nhận."


Hãy xem bạn cảm nhận được điều gì khi bạn thực sự lắng nghe? 


Hãy quay lại để bình luận ở dưới nhé.

Từ khóa: richard bui, tranh luận, phát triển bản thân, Phong cách sống