Có ai muốn đi cafe với tui hem?

  1. Noron

Từ 30/3 - 3/4 tức là thứ 5 - 6 - 7 - cn - thứ 2, mình sẽ ở Hà Nội, chúng mình hẹn nhau cafe gặp gỡ đi nào :)

Mình trống lịch buổi tối thứ 7 và sáng thứ 2 nhé

Từ khóa: 

noron

Hà Nội vs Hội An chỉ khác nhau dấu huyền mà sao xa nhau quá 🤣🤣

Trả lời

Hà Nội vs Hội An chỉ khác nhau dấu huyền mà sao xa nhau quá 🤣🤣

Hà nội ko vội được đâu để hôm khác đê.hi

Tối thứ 7 ở quanh khu Cầu Giấy được hem :D

Tối thứ7 này có mặt tại hà nội và rảnh đây em