Có ai cày "Hoàn châu cách cách" chung với tui hem?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Mưa này ngồi cày phim thì zức cái nách =))))

Trả lời

Mưa này ngồi cày phim thì zức cái nách =))))

GenZ chưa nghe đến bộ phim này.-. 

Tui cày tây du ký vs bao hắc tử chứ không cày Hoàn châu cách cách.
Xem là ký ức ùa về ak.hi cơ mà phim hay quá lâu xem lại là rớt lệ tình đầu ak.hihi