1. Tâm linh

Có ai thấy ma hay chưa?

Các bạn đã nghe rất nhiều về ma . Nhưng có ai thấy ma hay chưa . Riêng tôi thì chưa thấy . Nhưng nghe người ta kể thì nhiều.?
Từ khóa: ma quỷ, Tâm linh
Ma thì mình không tin lắm nhưng về tâm linh thì có nhiều thật á 😟

Trả lời

Ma thì mình không tin lắm nhưng về tâm linh thì có nhiều thật á 😟
Chỉ là nghe kể thôi chứ thức nhiều rồi cũng chưa thấy ma bao giờ.

Ngày nào cũng gặp ma sắc hết, hồi trước còn gọi mình dậy để khỏi đi học muộn nữa kìa. Mình thấy bình thường mà.

Chưa thấy