Có bao giờ bạn suy nghĩ đến việc mình còn quá nhiều thứ phải làm và chưa hoàn thành được trong cuộc đời ngắn ngủi này chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thế bạn nghĩ vậy thì việc nó có được tự làm hay làm nhanh hơn không? Đừng nghĩ nữa, chọn cái gì bạn thích nhất và làm hết mình thôi.
Trả lời
Thế bạn nghĩ vậy thì việc nó có được tự làm hay làm nhanh hơn không? Đừng nghĩ nữa, chọn cái gì bạn thích nhất và làm hết mình thôi.

có gì nhiều đâu ngoài 4 thứ này ăn ngủ đ* ỉa xong.

Ừ. Chắc là k kịp hoàn thành thật. Quá nhiều thứ phải làm, muốn làm. 

Thế thì vắt chân lên cổ lao vào làm đi thôi, nghĩ này nghĩ nọ câu giờ lắm :v