Có bao nhiêu cơn bão trong năm 2018?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

bão vợ, bão chồng, bão người yêu. toàn chặt *** thioi
Trả lời
bão vợ, bão chồng, bão người yêu. toàn chặt *** thioi
Tính hỏi năm 2017 mà nhầm =))