Chiến tranh Triều Tiên kéo dài bao nhiêu năm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

3 năm. Từ năm 1950 đến năm 1953
Trả lời
3 năm. Từ năm 1950 đến năm 1953