Lần đầu tiên xem phim người lớn của bạn là năm bao nhiêu tuổi?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

sex education

,

giới tính

Khi mình học Đại học, lúc đó là năm 3, tại sảnh D trường ĐH KHXH&NV TPHCM mình đã xem bộ phim người lớn lần đầu tiên. Đó là phim HTL phiên bản 1' và 16'. Tuy lúc đó xem đông, các bạn lại chen chúc nhau, thêm chất lượng hình ảnh không được nét lắm thành ra không thấy được bao nhiêu nhưng đó chính là kỷ niệm đẹp về lần đầu tiên xem chuyện ấy của mình hehe. :D
Trả lời
Khi mình học Đại học, lúc đó là năm 3, tại sảnh D trường ĐH KHXH&NV TPHCM mình đã xem bộ phim người lớn lần đầu tiên. Đó là phim HTL phiên bản 1' và 16'. Tuy lúc đó xem đông, các bạn lại chen chúc nhau, thêm chất lượng hình ảnh không được nét lắm thành ra không thấy được bao nhiêu nhưng đó chính là kỷ niệm đẹp về lần đầu tiên xem chuyện ấy của mình hehe. :D
Năm mình 14 tuổi. Xem trộn trong bộ đĩa DVD của ông anh có lẫn 1 phim con heo.
Bạn trên giống mình , cũng lần đầu với vàng anh 
Chưa bao giờ xem :D