có bao nhiêu con sông lớn ở việt nam?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

2 sông lớn: Sông Hồng và Cửu Long
Trả lời
2 sông lớn: Sông Hồng và Cửu Long