Có bộ phim nào cả thế giới đều xem nhưng bạn lại chưa từng xem thậm chí không hứng thú với nó không?

  1. Nghệ thuật

  2. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim hay

,

nghệ thuật

,

phim ảnh

Cả thế giới thì mình không biết, nhưng xung quanh mình, thậm chí là người lạ trên facebook họ nói rằng đã xem phim Như Ý Truyện ấy. Mình thấy mọi người nhắc nó nhiều vch, nhưng mình lại không hứng thú vì không thích xem phim cổ trang.

Trả lời

Cả thế giới thì mình không biết, nhưng xung quanh mình, thậm chí là người lạ trên facebook họ nói rằng đã xem phim Như Ý Truyện ấy. Mình thấy mọi người nhắc nó nhiều vch, nhưng mình lại không hứng thú vì không thích xem phim cổ trang.