Có cách nào để làm máy tính chạy nhanh hơn?

  1. Công nghệ thông tin

Máy mình dạo này cứ chậm chậm, mở mấy cái phần mềm nặng như Photoshop lên là quay vòng vòng. Có cách nào làm máy nhanh hơn không ạ?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Bạn thử mang máy tính đi bảo dưỡng xem sao, máy bị bụi làm ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt cũng khiến mạy chậm hơn nhiều đấy

Trả lời

Bạn thử mang máy tính đi bảo dưỡng xem sao, máy bị bụi làm ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt cũng khiến mạy chậm hơn nhiều đấy