Bạn có muốn sáng mai thức dậy trong cơ thể của người khác và sống cuộc đời của họ Nếu có, bạn sẽ chọn ai?

  1. Tâm lý học

  2. Triết học

Từ khóa: 

tâm lý học

,

triết học

Nhưng có quay lại cuộc sống cũ đc ko. Mh yêu cuộc sống của mh lắm.

Nếu có thì, hi, mh chọn bạn


Trả lời

Nhưng có quay lại cuộc sống cũ đc ko. Mh yêu cuộc sống của mh lắm.

Nếu có thì, hi, mh chọn bạn