Bạn lần đầu biết ăn trộm là năm bao nhiêu tuổi?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

hái trộm xoài với lũ bạn năm lớp 1 🥴 Bị phát hiện, cả lũ chạy toán loạn, xui cái mình là đứa duy nhất bị tóm haizz. Đang chạy khí thế thì bị túm tóc giật ngược lại, sợ hãi mà tim nó đập bìn bịt bìn bịt. Xong bị bố mẹ tổng sỉ vả. Sợ đến già.

Trả lời

hái trộm xoài với lũ bạn năm lớp 1 🥴 Bị phát hiện, cả lũ chạy toán loạn, xui cái mình là đứa duy nhất bị tóm haizz. Đang chạy khí thế thì bị túm tóc giật ngược lại, sợ hãi mà tim nó đập bìn bịt bìn bịt. Xong bị bố mẹ tổng sỉ vả. Sợ đến già.

Trước đó hơn nữa thì mình không biết nhưng từ lúc có khả năng nhận thức hành vi thì mình không trộm bao giờ