Bạn Chà Răng mấy lần trong ngày hay tuần Hay không chà?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Đều đặn 3 lần 1 ngày, 21 lần 1 tuần. Có khi là 4 lần một ngày nếu lỡ đánh răng trước khi đi ngủ xong lại thèm ăn gì đấy 🤷‍♂️ ủa chứ mọi người đánh răng mấy lần một ngày?

Trả lời

Đều đặn 3 lần 1 ngày, 21 lần 1 tuần. Có khi là 4 lần một ngày nếu lỡ đánh răng trước khi đi ngủ xong lại thèm ăn gì đấy 🤷‍♂️ ủa chứ mọi người đánh răng mấy lần một ngày?