Có đúng là loài quạ đã bị tuyệt diệt ở Việt Nam và trên thê giới. Vì sao như vậy?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ở Việt Nam thì có lẽ là như vậy. Nơi nào còn thấy có quạ xin báo về Tòa soạn Nông thôn ngày nay đề kịp thời thông tin tới các cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ tài nguyên động vật. Trên thế giới thì không đúng. Vừa qua tôi có dịp đi công tác tại nhiều nơi ở Nhật Bản. Quạ vẫn còn rất nhiều. Kể cả ở ngay thủ đô Tokyo - thành phố có dân số đông nhất thề giới. Nguyên nhân chưa ai nghiên cứu kỹ nhưng đa số các nhà khoa học cho rằng quạ đã ăn phải những xác động vật đã chết vì thuốc trừ sâu. Nếu không thay thế dần các thuốc trừ sâu hóa học bằng thuốc trừ sâu sinh học thì hậu quả thật khó lường hết được.
Trả lời
Ở Việt Nam thì có lẽ là như vậy. Nơi nào còn thấy có quạ xin báo về Tòa soạn Nông thôn ngày nay đề kịp thời thông tin tới các cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ tài nguyên động vật. Trên thế giới thì không đúng. Vừa qua tôi có dịp đi công tác tại nhiều nơi ở Nhật Bản. Quạ vẫn còn rất nhiều. Kể cả ở ngay thủ đô Tokyo - thành phố có dân số đông nhất thề giới. Nguyên nhân chưa ai nghiên cứu kỹ nhưng đa số các nhà khoa học cho rằng quạ đã ăn phải những xác động vật đã chết vì thuốc trừ sâu. Nếu không thay thế dần các thuốc trừ sâu hóa học bằng thuốc trừ sâu sinh học thì hậu quả thật khó lường hết được.