Vì sao có thứ hai mà không có thứ một?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

vì tên các ngày trong tuần đc xuất phát từ người Ai Cập cổ đại họ sử dụng tên các vị thần để đặt thứ ngày trong tuần
Trả lời
vì tên các ngày trong tuần đc xuất phát từ người Ai Cập cổ đại họ sử dụng tên các vị thần để đặt thứ ngày trong tuần