Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành hóa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên ngành hóa khi ra trường có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp sản xuất, phân tích, tư vấn, nghiên cứu, quản lý về các vấn đề hóa học, vật liệu, môi trường. Sinh viên ra trường cũng có thể làm việc trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, cũng như giảng dạy trong các trường đại học, trường phổ thông.
Trả lời
Sinh viên ngành hóa khi ra trường có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp sản xuất, phân tích, tư vấn, nghiên cứu, quản lý về các vấn đề hóa học, vật liệu, môi trường. Sinh viên ra trường cũng có thể làm việc trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, cũng như giảng dạy trong các trường đại học, trường phổ thông.