Có được nhờ người đi bầu cử hộ không?

  1. Luật pháp

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, liệu có thể nhờ người đi bầu cử hộ không nhỉ?

Từ khóa: 

luật pháp