Có gì dưới đại dương nơi 95% con người chưa khám phá được?

  1. Khoa học

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

khoa học

,

hỏi xoáy đáp hay

Nước và muối :D

Chứ chưa khám phá đc thì sao mà biết là nó có cái gì chứ 😂😂

Trả lời

Nước và muối :D

Chứ chưa khám phá đc thì sao mà biết là nó có cái gì chứ 😂😂